Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρειάζεσαι βοήθεια? Οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν ΔΩΡΕΑΝ με πληροφορίες! Επικοινωνήστε μαζί μας στο 698 702 8537
Χρειάζεσαι βοήθεια? Οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν ΔΩΡΕΑΝ με πληροφορίες! Επικοινωνήστε μαζί μας στο 698 702 8537

Πολιτική Εγγυήσεις και Επιστροφές

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 

 • Όλα τα προς πώληση προϊόντα στο ιστότοπο aicuce.gr ωφελούνται από εγγύηση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και των εμπορικών πολιτικών των παραγωγών. Τα προϊόντα είναι καινούργια και προέρχονται από πηγές που έχουν εγκριθεί από κάθε παραγωγό χωριστά. 
 • Η εγγύηση αποδεικνύεται με το τιμολόγιο αγοράς ή φορολογική απόδειξη και για τα προϊόντα που συνοδεύονται με πιστοποιητικό εγγύησης, η απόδειξη γίνεται με το πιστοποιητικό εγγύησης σωστά ολοκληρωμένο, συνοδευόμενο από τη φορολογική παραλαβή ή / και το τιμολόγιο. Η απώλεια τιμολογίου ή / και φορολογική παραλαβή συνεπάγεται την απώλεια της εγγύησης.
 • Για τα προϊόντα που συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εγγύησης, οι όροι χορήγησης της εγγύησης αναφέρονται στο περιεχόμενό του. Για τα προϊόντα που δεν πωλούνται με πιστοποιητικό εγγύησης, η εγγύηση δεν χορηγείται αν χάλασαν λόγω του χειρισμού, από χτύπημα, από ακατάλληλη χρήση, 
  ακατάλληλη αποθήκευση, καιρικές συνθήκες, των πυρκαγιών ή των συγκεκριμένων περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώθηκε ότι το ελάττωμα δεν προέρχεται από τη διαδικασία παρασκευής ή συσκευασίας.
 • Αν ένα προϊόν χαλάσει σε 48 ώρες από την αγορά, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα καινούργιο, αν θα αποδεικνύει τον περασμένο χρόνο από την αγορά με την φορολογική παραλαβή ή / και το τιμολόγιο.
 • Για ο,τι πρόβλημα που αφορά το προϊόν, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στον αριθμό 698 702 8537 ή στο email office@aicuce.gr. Μέχρι το πολύ 24 ώρες μετά την ειδοποίηση, ένας από τους υπαλλήλους  της Hydrosystems θα επικοινωνήσει μαζί σας για να καθορίσετε τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.
 • Αν όμως επιλέξετε την επισκευή ενός προϊόντος, η εταιρεία μας θα το ελέγξει και θα επισκευάσει το προϊόν σε μέγιστη διάρκεια 15 εργάσιμες ημέρες από την στιγμή που το προϊόν έχει παραληφθεί  στην αποθήκη μας. Η εγγύηση του προϊόντου επεκτείνεται με την περίοδο κατά την οποία παρέμεινε στην αποθήκη για την επισκευή του, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος θα αποδείξει αυτήν την περίοδο με υπεύθυνη δήλωση θα εκδοθεί από την εταιρεία μας μετά από την εκτέλεση της επισκευής. Αν το προϊόν το προϊόν δεν μπορεί πλέον να επισκευαστεί, τότε θα το αντικαταστήσουμε με ένα καινούργιο, αλλά η περίοδος για το καινούργιο προϊόν θα είναι ίση με την περίοδο του αντικατασταθέντος προϊόντος.

 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 

 • Τα προϊόντα που αγοράστηκαν από απόσταση μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το GEO 34/2014. Μπορούν να επιστραφούν, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή, στην αρχική συσκευασία και στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, χωρίς κυρώσεις και χωρίς να επικαλεστούν κανένα λόγο. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με έξοδα του πελάτη.
 • Η ισοδύναμη αξία των παραγγελθέντων προϊόντων θα επιστραφεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της γραπτής λήξης της σύμβασης από τον καταναλωτή. Το ποσό επιστροφής δεν περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς. Προϊόντα που εμφανίζουν φυσικές αλλαγές, προσκρούσεις, θραύσματα, γρατσουνιές, σοκ ή άλλα σημάδια φθοράς δεν γίνονται δεκτά για επιστροφή.
 • Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας μπορούν να επιστραφούν χωρίς τη συμμετοχή πρόσθετων δαπανών από τον πελάτη, μετά από γραπτή ειδοποίηση που προσδιορίζει τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της ισοδύναμης αξίας του προϊόντος ή την αντικατάσταση με ένα συμβατό.
 • Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο στη συσκευασία με την οποία στάλθηκαν και μαζί με όλα τα έγγραφα (εγχειρίδιο χρήστη, τιμολόγιο, εγγύηση).
 • Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Hydrosystems S.R.L. και υπό τους όρους που έχουν συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή προϊόντων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Δεν έχετε κοινοποιήσει νόμιμα την πρόθεσή σας να επιστρέψετε τα προϊόντα στην Hydrosystems S.R.L.
 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα έχουν κατεστραμμένη συσκευασία.
 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι κατεστραμμένα, ελαττωματικά ή εμφανίζουν σημάδια φθοράς.
 • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα υπέστησαν ζημιά κατά τη μεταφορά. Η διασφάλιση της ακεραιότητας των επιστρεφόμενων προϊόντων κατά τη μεταφορά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
 • Hydrosystems SRL ενδέχεται να χρεώσει επιπλέον χρεώσεις για την επιστροφή χρησιμοποιημένων, κατεστραμμένων, μη συσκευασμένων προϊόντων κ.λπ., για την επιστροφή τους στην αρχική τους κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει τιμή μεταξύ 0 και 50% της αρχικής αξίας του προϊόντος. Hydrosystems SRL 
 • Η πληρωμή της μεταφοράς των αναφερομένων προϊόντων είναι η ευθύνη του πελάτη.