Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρειάζεσαι βοήθεια? Οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν ΔΩΡΕΑΝ με πληροφορίες! Επικοινωνήστε μαζί μας στο 698 702 8537
Χρειάζεσαι βοήθεια? Οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν ΔΩΡΕΑΝ με πληροφορίες! Επικοινωνήστε μαζί μας στο 698 702 8537

Πολιτική GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ HYDROSYSTEMS S.R.L.

 

Περιεχόμενο

 1. Εισαγωγή. 2

1.1.       Ο χειριστής προσωπικών δεδομένων σε σχέση με εσάς. 2

1.2.       Σε ποιον εφαρμόζεται αυτή η Πολιτική Απορρήτου; 2

1.3.       Ορισμοί 2

 1. Κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε 3
 2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 3
 3. Η μορφή αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων. 4
 4. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. 4
 5. Σε ποιον αποκαλύπτουμε τα στοιχεία σας;. 4
 6. Η περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα. 4
 7. Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 5
 8. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. 7
 9. Μέτρα ασφάλειας φυσικών δεδομένων. 7
 10. Ελάχιστα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται από τους υπαλλήλους, τον Διαχειριστή καθώς και όλα τα άλλα άτομα που έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα: 8
 11. Παραβιάσεις ασφαλείας. 8
 12. Όταν ισχύει αυτή η Πολιτική Απορρήτου. 8
 13. Αλλαγές. 9

 

1.      Εισαγωγή

Η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων είναι μια από τις βασικές ανησυχίες της εταιρείας HYDROSYSTEMS S.R.L. Ως εκ τούτου, θέλουμε να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα πρότυπα εμπιστευτικότητας και διαφάνειας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στην τρέχουσα επιχείρησή μας.

Δεδομένου ότι κατά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας είναι απαραίτητη η επεξεργασία μιας σειράς προσωπικών δεδομένων με προτίμηση σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου δραστηριότητάς μας, θέλουμε να προσφέρουμε διαβεβαιώσεις ότι η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Αυτή η πολιτική απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποια δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και τι κάνουμε με αυτά.

Σας παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο καθώς εκφράζει την πολιτική της Εταιρείας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 

1.1.            Ο χειριστής προσωπικών δεδομένων σε σχέση με εσάς.

Ο χειριστής προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε από εσάς είναι η εταιρεία HYDROSYSTEMS S.R.L., με έδρα στο Livezeni. Nr. 100, Petrosani, Hunedoara.

1.2.           Σε ποιον εφαρμόζεται αυτή η Πολιτική Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Επισκέπτες και χρήστες του ιστότοπού μας στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο https://aicuce.gr/

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για επισκέπτες του ιστότοπού μας που έχουν ταυτόχρονα την ποιότητα του Πελάτη της εταιρείας μας.

Εάν έχετε αυτήν την ποιότητα, μεταβείτε στην ακόλουθη Πολιτική Απορρήτου.

Ορισμοί

 1. «Προσωπικά δεδομένα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να προσδιοριστεί ("υποκείμενο δεδομένων") · ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα στοιχείο αναγνώρισης, όπως όνομα, αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία, ειδικά για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.
 2. «Επεξεργασία» σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, εξαγωγή, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή διάθεσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
 3. «Διαχειριστής» - σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή μαζί με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Όταν οι σκοποί και τα μέσα επεξεργασίας καθορίζονται από το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορούν να καθορίζονται στο ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

2.      Κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας: για παράδειγμα, οι πληροφορίες που μας παρέχετε συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας στον ιστότοπό μας που αναφέρεται παραπάνω, για να προγραμματίσετε μια συνάντηση ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, e-mail ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) ή τις πληροφορίες που παρέχετε όταν εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας ή σε άλλες δραστηριότητες κοινωνικών μέσων στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν όνομα, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, καθώς και άλλες πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Δεν θα συλλέξουμε ούτε θα επεξεργαστούμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ονομασίες ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, υγεία, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό). Εάν μας παρέχετε εθελοντικά προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων) μέσω της αλληλεπίδρασής σας με τον Ιστότοπό μας ή μέσω αλληλογραφίας μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, με τη δική σας ελεύθερη βούληση και όχι κατόπιν αιτήματός μας, θα διαγράψουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα από τα συστήματά μας εάν δεν θεωρούμε ότι η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για νόμιμο σκοπό, εκτός εάν έχετε δημοσιοποιήσει αυτά τα δεδομένα (για παράδειγμα, σε έναν πίνακα μηνυμάτων που είναι ορατό στο κοινό), οπότε θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα από τον Ιστότοπό μας μόνο εάν το απαιτεί ο νόμος ή εάν δεν θέλουμε να τα διατηρήσουμε.

 

Νομική βάση: το νόμιμο συμφέρον του Διαχειριστή να προσφέρει μόνιμα βελτιωμένες υπηρεσίες στους χρήστες του ιστότοπου και τη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α και f ) του κανονισμού).

 

3.      Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αποτελούνται από το όνομά σας, το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., απευθείας από εσάς, όταν, για παράδειγμα, συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχετε προσφέρουμε ή εγγραφείτε σε υπηρεσίες ενημερωτικών δελτίων.

4.      Η μορφή αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπού μας αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω εσωτερικών διακομιστών.

5.      Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Δεδομένα για την υπηρεσία newsletter: Όταν παρέχετε τα δεδομένα σας για να επωφεληθείτε από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μας, τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή μόνο με σκοπό την αποστολή μηνυμάτων άμεσου μάρκετινγκ..

Μέσω άμεσων ενεργειών μάρκετινγκ μπορούμε να σας ενημερώνουμε για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις καμπάνιες μας, τηρώντας τις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Η χρήση των δεδομένων διακόπτεται μόλις τερματίσετε την υπηρεσία newsletter. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή και δωρεάν από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων: μεταβαίνοντας στην ενότητα "Εγγραφές", ελέγχοντας την επιλογή "Κατάργηση εγγραφής" στο ενημερωτικό δελτίο ή στέλνοντας ένα email στο office@aicuce.gr με την οποία ζητάτε ρητά τη διαγραφή.

 

Δεδομένα για τη δημιουργία συνάντησης με έναν από τους εκπροσώπους του Χειριστή: Τα δεδομένα που παρέχετε για τη δημιουργία μιας σύσκεψης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό, εκτός εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του για σκοπούς μάρκετινγκ ή τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς (για παράδειγμα για τη σύναψη και εκτέλεση της Σύμβασης για την πώληση εξοπλισμού).

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους τεχνικούς, διοικητικούς και λειτουργικούς λόγους, όπως για να διασφαλίσουμε ότι παρουσιάζουμε το περιεχόμενο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς. να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητάς του · για τη διαχείριση της Ιστοσελίδας μας. για διαφήμιση και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων για συγκεκριμένους σκοπούς μάρκετινγκ, έτσι ώστε να παρέχουμε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου εξατομικευμένου περιεχομένου, που μπορεί να σας ενδιαφέρει περισσότερο και ως μέρος των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ασφαλή.

6.      Σε ποιον αποκαλύπτουμε τα στοιχεία σας;

Κατά κανόνα, οι πληροφορίες που μας παρέχετε ως χρήστης του ιστότοπού μας δεν μπορούν να αποκαλυφθούν. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες οφείλουμε να το πράξουμε, όπως, για παράδειγμα, δημόσιες αρχές, ιδρύματα και φορείς, εάν το απαιτούν, σύμφωνα με τους φορολογικούς κανόνες ή άλλους ισχύοντες κανονισμούς.

 

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει, με καλή πίστη, προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες, όταν θεωρούμε απαραίτητο να λάβουμε προληπτικά μέτρα έναντι της ευθύνης, της προστασίας μας ή άλλων από τυχόν δόλια, καταχρηστική ή παράνομη χρήση, διερεύνηση και υπεράσπιση έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων ή αξιώσεων τρίτων, για την προστασία της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των υπηρεσιών μας και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για τη διάθεση των υπηρεσιών · για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μας ή άλλων δικαιωμάτων, καθώς και της ασφάλειας άλλων ή για την εκτέλεση συμβάσεων.

7.      Η περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα

Ως χρήστης του ιστότοπού μας, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης / επίλυσης του αιτήματός σας, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση αποθήκευσης ορισμένων δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα..  Ταυτόχρονα, θα μπορούν να αποθηκευτούν για να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα μάρκετινγκ και διαφήμισης μέχρι την άσκηση του δικαιώματος της αντιπολίτευσης.

Θα καταστρέψουμε τα προσωπικά δεδομένα όταν δεν αντιστοιχούν πλέον στον σκοπό της επεξεργασίας, παρέχοντας εγγυήσεις σχετικά με την ασφάλεια αυτής της διαδικασίας.

 

8.      Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων αρ. 679/2016, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Το δικαίωμα στην ενημέρωση – το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα του χειριστή - HYDROSYSTEMS S.R.L., τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών δεδομένων, την ύπαρξη των δικαιωμάτων που παρέχει ο GDPR και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ασκηθούν τα δικαιώματα.
 2. Το δικαίωμα πρόσβασης - το δικαίωμα να λάβουμε από εμάς, κατόπιν αιτήματος και δωρεάν, την επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία ή δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία και το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα, εκτός από την περίπτωση όπου αυτά τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα ή υποβάλλονται με προφανή πίστη
 3. Το δικαίωμα διόρθωσης – μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
 4. Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ("δικαίωμα να ξεχαστεί") - η διαγραφή δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η επεξεργασία δεν ήταν νόμιμη ή σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο (για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο υποβλήθηκαν σε επεξεργασία). Ωστόσο, η διαγραφή δεδομένων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο.
 5. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – είναι δυνατόν να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.
 6. Το δικαίωμα στην αντιπολίτευση – το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για βάσιμους και νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχουν αντίθετες νομικές διατάξεις ή όταν η επεξεργασία βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας
 7. Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - Μπορείτε να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει, σε μορφή που μπορεί να διαβαστεί αυτόματα ή μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σε άλλο φορέα.
 8. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας - Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στην Εθνική Αρχή για την Εποπτεία της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ή μπορείτε να απευθυνθείτε στα δικαστήρια.
 9. Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης – εάν η βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση, σας ενημερώνουμε ότι αυτή η συγκατάθεση μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ενώ η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την απόσυρση είναι έγκυρη. Ωστόσο, εάν η επεξεργασία είναι υποχρεωτική για την παροχή υπηρεσιών και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει άλλων νομικών διατάξεων, HYDROSYSTEMS S.R.L. θα προχωρήσει με τέτοια επεξεργασία και θα ειδοποιήσει τα υποκείμενα των δεδομένων.
 10. Το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε πρόσθετες αυτόματες αποφάσεις ή προφίλ που σχετίζονται με αυτόματες αποφάσεις – το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε την ανάκληση, την ακύρωση ή την εκ νέου αξιολόγηση οποιασδήποτε απόφασης που παράγει έννομα αποτελέσματα, που εκδίδεται αποκλειστικά με βάση την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται με αυτόματα μέσα, προορίζεται να αξιολογήσει ορισμένες πτυχές της προσωπικότητας, όπως επαγγελματική ικανότητα, αξιοπιστία, συμπεριφορά ή άλλες παρόμοιες πτυχές, ανάλογα με την περίπτωση

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας, με γραπτή αίτηση, με ημερομηνία και υπογραφή, που απευθύνεται στο εγγεγραμμένο γραφείο που βρίσκεται στη Hunedoara, Petrosani, str. Livezeni, αρ. 100 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση office@aicuce.gr (μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα αίτησης από τον ιστότοπο στην ενότητα Προστασία προσωπικών δεδομένων ή να τα βρείτε στην έδρα της εταιρείας).

 

Στο βαθμό που ασκείτε τα δικαιώματά σας, είναι πιθανό ότι HYDROSYSTEMS S.R.L. να σας ζητήσει να αποδείξετε την ταυτότητά σας, κοινοποιώντας ένα έγγραφο ταυτότητας ή οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες για να εκτελέσετε μια διαδικασία προηγούμενης επαλήθευσης του αιτούντος, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων μας.

Η HYDROSYSTEMS S.R.L., δεσμεύεται να εξετάσει οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο που ελήφθη και να απαντήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να συμμορφωθεί με τις σχετικές νομικές διατάξεις.

Ταυτόχρονα, στα ακόλουθα παρουσιάζουμε τις προθεσμίες για την απάντηση σε αιτήματα σχετικά με τα αναφερόμενα δικαιώματα:

 

Αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων

Προθεσμία απάντησης

Το δικαίωμα ενημέρωσης

1.      Τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα

2.      Το αργότερο εντός ενός μηνός - εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης

1 Μήνα

Το δικαίωμα στην διόρθωση

1 Μήνα

Το δικαίωμα διαγραφής

Χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις

Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις

Το δικαίωμα στη φορητότητα

1 Μήνα

Το δικαίωμα αντίρρησης

Τη στιγμή της παραλαβής της ένστασης

Το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε πρόσθετες αυτόματες αποφάσεις ή προφίλ που σχετίζονται με αυτόματες αποφάσεις

Απροσδιόριστο - δεν έχει τη δυνατότητα να περιοριστεί σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας

 

Για να υποβάλετε μια ειδοποίηση/παράπονο στην Εθνική Αρχή για την Εποπτεία της Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Web site : http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336Bucuresti, Romania

Telefon fix: +40.318.059.211,+40.318.059.212

Cabinet Presedinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

 

9.      Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ακολουθούμε τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τόσο κατά τη διαβίβαση σε εμάς όσο και μετά από αυτήν την ώρα.

Για το σκοπό αυτό, έχουμε υιοθετήσει τεχνικές πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, καταστροφή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχετε στην κατοχή σας μας.

Προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια, αναφέρουμε, γενικά, τις μεθόδους ασφαλείας:

 • Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν, έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
 • Η πρόσβαση στις περιοχές ή τους χώρους που αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα διασφαλίζεται με φυσικά μέσα στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο τα άτομα που ορίζονται από την εταιρεία (χώροι που ασφαλίζονται με λουκέτο, κλείδωμα με κεντρικό σύστημα κλειδιών) ή ηλεκτρονικά, αντίστοιχα τείχη προστασίας, προστασία με κωδικό πρόσβασης και άλλα στοιχεία ελέγχου πρόσβασης και ελέγχου ταυτότητας.
 • Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να καταφύγουμε σε τεχνικές ψευδωνυμοποίησης, κρυπτογράφησης και ανωνυμοποίησης δεδομένων προκειμένου να τα προστατεύσουμε.
 • Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοια δεδομένα δεν έχουν την ευκαιρία να αποκαλύψουν αυτά τα δεδομένα σε τρίτους.

 

10.   Μέτρα ασφάλειας φυσικών δεδομένων

 • Προστασία από φυσικές βλάβες δεδομένων - π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, βανδαλισμός
 • Η πρόσβαση στις περιοχές όπου τηρούνται προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω της περιγραφής εργασίας.
 • Τα έγγραφα που περιέχουν προσωπικά δεδομένα θα τοποθετηθούν σε μια περιοχή που προστατεύεται από ελέγχους πρόσβασης

 

11.   Ελάχιστα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζονται από τους υπαλλήλους, τον Διαχειριστή καθώς και όλα τα άλλα άτομα που έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα:

 • Χρήση κωδικού πρόσβασης με υψηλό επίπεδο προστασίας (που αποτελείται από αριθμούς, γράμματα και σύμβολα)
 • Απαγόρευση αποκάλυψης του κωδικού πρόσβασης σε άλλα άτομα, αντιστοίχως απαγόρευση χρήσης του λογαριασμού που χρησιμοποιείται για λόγους εξυπηρέτησης από πολλά άτομα
 • Απαγόρευση αποθήκευσης του κωδικού πρόσβασης σε φυσική μορφή ή / και σε ηλεκτρονική μορφή
 • Οποιοσδήποτε υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή συσκευή που μένει χωρίς παρακολούθηση πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο, να μπλοκαριστεί ή να τερματιστεί.
 • Όταν ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιείται, στην οθόνη του δεν πρέπει να εμφανίζονται πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης που απαιτείται για τη σύνδεση.
 • I απαγόρευση πρόσβασης σε περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει άδεια
 • Έλεγχος της φυσικής ασφάλειας των δεδομένων κλειδώνοντας την εφαρμογή. επαλήθευση της ασφάλειας των ηλεκτρονικά αποθηκευμένων δεδομένων χωρίς να αφήσετε τον υπολογιστή χωρίς επίβλεψη, χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική;
 • Κάθε άτομο έχει έναν χρήστη και έναν ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης για να συνδεθεί (αυτά τα δεδομένα πρέπει να είναι διαφορετικά για κάθε λειτουργία: π.χ. ο κωδικός πρόσβασης για την εκκίνηση του υπολογιστή πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτόν που απαιτείται για πρόσβαση στη βάση δεδομένων)
 • Αλλαγή όλους τους κωδικούς πρόσβασης κάθε 3 μήνες.

 

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία να λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον των ένοχων.

 

Ωστόσο, καμία μέθοδος ηλεκτρονικής ή φυσικής μετάδοσης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παραβιαστεί, επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στο εγγεγραμμένο γραφείο μας που βρίσκεται στη διεύθυνση Petrosani, str. Livezeni, nr. 100, Hunedoara.    

Εάν ανακαλύψουμε παραβίαση του συστήματος ασφαλείας, θα ενημερώσουμε τόσο εσάς όσο και τις αρχές σχετικά με την εμφάνιση της παραβίασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός 72 ωρών κατ 'ανώτατο όριο, εντός του οποίου θα κοινοποιήσουμε τις σχετικές πληροφορίες που σχετίζονται με τα συμβάντα ασφαλείας.

12.   Παραβιάσεις ασφαλείας

Επειδή η πολιτική της εταιρείας μας είναι να είναι δίκαιη και να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας όταν λαμβάνουμε υπόψη τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για να ενημερώσουμε τα άτομα που επηρεάζονται από το συμβάν ασφαλείας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο για τα δικαιώματά τους και ελευθερίες προσώπων, σε περίπτωση παραβίασης θα ειδοποιήσουμε τόσο την Εποπτική Αρχή όσο και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται για αυτήν την παραβίαση.

13.   Όταν ισχύει αυτή η Πολιτική Απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου μας ισχύει για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας.

 

14.   Αλλαγές

Η πολιτική απορρήτου μας μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς, αλλά δεσμευόμαστε να μην μειώσουμε τα δικαιώματά σας βάσει αυτών των αλλαγών χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 

Θα δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου σε ορατά μέρη, έτσι ώστε οι ενημερώσεις να μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα και να διαβάζεται το περιεχόμενό της. Θα διατηρήσουμε επίσης τις προηγούμενες εκδόσεις αυτής της Πολιτικής Απορρήτου στο ηλεκτρονικό αρχείο, έτσι ώστε να μπορούν να αναθεωρηθούν από εσάς ανά πάσα στιγμή με ένα απλό αίτημα.

 

HYDROSYSTEMS S.R.L.