Μετάβαση στο περιεχόμενο
Χρειάζεσαι βοήθεια? Οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν ΔΩΡΕΑΝ με πληροφορίες! Επικοινωνήστε μαζί μας στο 698 702 8537
Χρειάζεσαι βοήθεια? Οι σύμβουλοί μας μπορούν να σας βοηθήσουν ΔΩΡΕΑΝ με πληροφορίες! Επικοινωνήστε μαζί μας στο 698 702 8537

Όροι και Προϋποθέσεις

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

  AI CU CE?

   

   

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Αυτό το έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπει τη χρήση αυτού του ιστότοπου, όπως και την αγορά προϊόντων μέσω του online καταστήματος.

  Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτό το έγγραφο πριν να χρησιμοποιήσετε αυτό τον ιστότοπο.

   

  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

  • Ο διαχειριστής του ιστότοπου

  Ο ιστότοπος www.aicuce.ro διαχειρίζεται από την εταιρεία HYDROSYSTEMS S.R.L., με την καταστατική έδρα στο Petrosani, Str. Livezeni DN 66, Nr. 100, Hunedoara με J20/138/2004, CUI 16096380,  εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κύριο Capris Vasile Mihai, ώς Διαχειριστής.

  • Πωλητής

  H εταιρεία HYDROSYSTEMS S.R.L., με την καταστατική έδρα στο Petrosani, Str. Livezeni DN 66, Nr. 100, Hunedoara με J20/138/2004, CUI 16096380, εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κύριο Capris Vasile Mihai, ώς Διαχειριστής.

   

  • Πελάτης/Χρήστης

  Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο πάνω από 18 χρονών/ νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Ιστότοπο, που, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας λογαριασμού, συμφώνησαν με τους όρους που παρέχονται στον τομέα Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις.

   

  • Ιστότοπος/Online κατάστημα

  Σύστημα πώλησης εξ αποστάσεως, εκπροσωπούμενο από το online κατάστημα και/ή τον ιστότοπο www.aicuce.ro.

  • Εμπορεύματα

  Οτι προϊόντο αναφερομένο στην Παραγγελία, που θα είναι δεδομένο στον Πελάτη από τον Πωλητή, ως αποτέλεσμα της Συμβασης που συνάφθηκε.

   

  • Παραγγελία

  Το ηλεκτρονικό έγγραφο που παρεμβαίνει ως μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ τον Πωλητή και τον Πελάτη με το οποίο ο Πελάτης εκφράζει την πρόθεση του Πωλητή, μέσω του Ιστότοπου, να αγοράσει Εμπορεύματα από τον Ιστότοπο.

  Στην περιοχή της Ελλάδας, οι παραγγελίες θα γίνονται μέσω του ιστότοπου www.aicuce.gr, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας

   

   

  • Σύμβαση

  Είναι η σύμβαση αγοράς και πώλησης των προϊόντων που συνήφθη εξ αποστάσεως μεταξύ τον Πωλητή και Πελάτη, μέσω του online Ιστότοπου, www.aicuce.gr, που χρησιμοποιεί, αποκλειστικά, πριν ή κατά τη σύναψη αυτής της σύμβασης, μια ή περισσότερες τεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως, που δεν συνεπάγεται την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των δύο μερών.

   

  • Εξ αποστάσεως σύμβαση

  Κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

  • Περιεχόμενα

  Είναι όλες οι πληροφορίες που μπορούν να αποκτηθούν, κοινοποιημένες μέσω e-mail ή ο,τι ηλεκτρονικά και/ή άλλα μέσα επικοινωνίας, ή μέσω ηλεκτρονικού εξοπλισμού με την πρόσβαση του Ιστότοπου, καθώς και κάθε πληροφορία που κοινοποιείται μέσω οποιοδήποτε μέσο με ένα υπάλληλο/συνεργάτη του Πωλητή στον Πελάτη, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας, καθορίζεται ή όχι από αυτό, καθώς και, αλλά δεν περιορίζονται σε πληροφορίες σχετικά με τα Εμπορεύματα ή τις τιμές που χρεώνει ο Πωλητής σε μια συγκεκριμένη περίοδο, πληροφορίες σχετικά με τα Εμπορεύματα ή τις τιμές που χρεώνει ένα τρίτο με τον οποίο ο Πωλητής έχει συνάψει συμβάσεις εταιρικής σχέσης σε μια συγκεκριμένη περίοδο, δεδομένα που σχετίζονται με τον Πωλητή ή άλλα προνομιακά δεδομένα αυτού.

   

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τα αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε για να έχετε την καλύτερη εμπειρία. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα.

  Για ευκολότερη πρόσβαση στο www.aicuce.ro, τα cookies χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Χρήσης Cookies.

   

   

  • Προσωπικά δεδομένα

  Κάθε πληροφορία που αφορά ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωριζόμενο φυσικό πρόσοπο («τον ενδιαφερόμενο»), κατ 'αρχήν είναι προσοπικά δεδομένα: το όνομα και το επώνυμο, σπίτι, διεύθυνση email, ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, ο αριθμός τηλεφώνου, κοδικοί αναγνώρισης πελάτη/αναγνωριστικό online, δεδομένα τοποθεσίας κ.λπ.

  Όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι επεξεργασμένα σύμφωνα με Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

  • Έγγραφο

  Όροι και Προϋποθέσεις που αποτελούν το αντικείμενο αυτού του εγγράφου.

   

  • Συναλλαγές

  Συλλογή ή επιστροφή ποσού που προκύπτει από την πώληση ενός Προϊόντος από τον Πωλητή, στον Πελάτη, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες επεξεργασίας καρτών που συμφωνήθηκαν από τον Πωλητή.

   

  • Προδιαγραφές

  Όλες οι προδιαγραφές ή / και τα χαρακτηριστικά των εμπορεύματα όπως καθορίζονται στον Ιστότοπο ή στην Παραγγελία.

  • Πληρωμή online

  Η υπηρεσία πληρωμών που παρέχεται από τον επεξεργαστή πληρωμών που είναι ενσωματωμένος στον Ιστότοπο, διατίθεται στους Πελάτες μέσω του Ιστότοπου για την πραγματοποιήση μια online πληρωμής με κάρτα.

   

  • Ημέρα

  Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή και κάθε εθνική ή / και νόμιμη ημέρα, καθώς και κάθε μέρα που τα ελληνικά ιδρύματα είναι ανοιχτά στο κοινό.

  Όλες οι αναφορές στον όρο "ημέρα / ημέρες" νοούνται ως εργάσιμη ημέρα / ημέρες

   

  1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
   • Η χρήση του Ιστότοπου aicuce.gr περιλαμβάνει την πρόσβαση, πλοήγηση και αγορά από αυτό τον Ιστότοπο.
   • Για τη χρήση του ιστότοπου, προσφέρεται σιωπηρά η συμφωνία σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων αναφερομένα σε αυτό το έγγραφο με όλα τα αποτελέσματα και τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτό.
   • Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο, σχήμα, τοποθεσία, τιμές, προϊόντα, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης ειδοποίησης στα άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.
   • Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει αυτό το έγγραφο χωρίς την ανάγκη προηγούμενης ειδοποίησης στα άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον ιστότοπο.
   • Οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου.
   • Με την αγορά οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω του ιστότοπου, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται και συμφωνεί με όλες τις διατάξεις της Πολιτικής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
   • Προκειμένου να βελτιωθεί η υποστήριξη που προσφέρεται στο διαδίκτυο ότι προτάσεις / αναφορές / καταγγελίες / ειδοποιήσεις μπορεί να μεταδοθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
    • πρόσβαση στην ενότητα συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο
    • αποστολή email στη διεύθυνση office@aicuce.gr
    • μέσω τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό +30 697 189 0650.
   • Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, δηλώνετε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, παρουσιάσεις πληροφοριών και άλλες επικοινωνίες που σας προσφέρουμε ηλεκτρονικά πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση ότι αυτές οι επικοινωνίες γίνονται γραπτώς και κατανοείτε ότι όλες οι επικοινωνίες θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

   

  1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
   • Με την εγγραφή μιας παραγγελίας στον ιστότοπο, ο Πελάτης συμφωνεί με τη μορφή επικοινωνίας μέσω e-mail, μέσω του οποίου ο Πωλητής πραγματοποιεί τις εμπορικές του δραστηριότητες.
   • Η ειδοποίηση που έλαβε ο Πελάτης, αφού έκανε την Παραγγελία, έχει το ρόλο των πληροφοριών και δεν αντιπροσωπεύει την αποδοχή της Παραγγελίας. Αυτή η ειδοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail.
   • Για δικαιολογημένους λόγους (όπως, ενδεικτικά, έλλειψη αποθεμάτων, παύση της παραγωγής για το προϊόν, απόσυρση της αγοράς, και οποιεσδήποτε άλλες τέτοιες αιτίες), ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ποσότητα των εμπορευμάτων στην παραγγελία. Εάν προκύψουν τέτοιοι δικαιολογητικοί λόγοι που απαιτούν την τροποποίηση της ποσότητας των εμπορευμάτων στην παραγγελία ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη στη διεύθυνση email που παρέχεται στον Πωλητή κατά την υποβολή της Παραγγελίας και θα επιστρέψει το ποσό που πληρώθηκε για τα προϊόντα που δεν παραδόθηκαν, σε 14 ημέρες.
   • Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί μεταξύ τον Πωλητή και τον Πελάτη όταν η online πληρωμή ολοκληρώθηκε από τον Πελάτη.
   • Το έγγραφο και οι πληροφορίες που παρέχονται από τον Πωλητή στον Ιστότοπο θα είναι η βάση της Σύμβασης, με τα οποία ο Πωλητής ή ένας προμηθευτής του εκδίδεται και το πιστοποιητικό εγγύησης για τα αγορασμένα εμπορεύματα.

   

  1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ONLINE
   • Όταν κάνει την παραγγελία, ο Πελάτης δεν υπόκειται σε ένα ελάχιστο όριο, όσον αφορά την αξία. Από ποσοτική άποψη, η ελάχιστη παραγγελία περιορίζεται στην ποσότητα των προϊόντων που είναι διαθέσιμα σε απόθεμα, κατά τη στιγμή της παραγγελίας.
   • Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε online, μέσω του προσωπικού λογαριασμού που δημιουργήθηκε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα, ή τηλεφωνικά καλώντας τον αριθμό +30 697 189 0650.
    • Στην περίπτωση των παραγγελιών online στην περιοχή της Ελλάδας, αυτές θα γίνονται μεταβαίνοντας στον ιστότοπο www.aicuce.gr
   • Η παραγγελία γίνεται με τα ακόλουθα βήματα:
    • Επιλογή του προϊόντος προς τον καταναλωτή
    • τοποθέτηση του επιλεγμένου προϊόντος στο καλάθι αγορών
    • συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων δεδομένων μέσω της ειδικής φόρμας
    • επιλογή του τρόπο πληρωμής
    • επιλογή της μέθοδος μεταφοράς
    • έκφραση της συμφωνίας σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
   • Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας online, ο Πωλητής θα εκδώσει το τιμολόγιο φόρου και θα σας στείλει ένα email στην διεύθυνση email υποδεικνύεται από τον Πελάτη.
    • Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο φόρου θα αποσταλεί αμέσως στον Πελάτη στη διεύθυνση e-mail που αναφέρεται μόλις εγγραφεί στον ιστότοπο,
    • Το φορολογικό τιμολόγιο σε φυσική μορφή θα κοινοποιηθεί μαζί με την παράδοση της παραγγελίας.
   • Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στη φόρμα παραγγελίας, οποιοδήποτε πιθανό σφάλμα στα κοινοποιημένα δεδομένα δεν είναι ευθύνη του Πωλητή, ήταν υποχρεωμένος να τιμήσει την Παραγγελία όπως εκτελέστηκε.

  Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει εντοπίσει πιθανό σφάλμα κατά τη συμπλήρωση των δεδομένων στη Φόρμα Παραγγελίας, μπορεί να στείλει ένα email ζητώντας τη διόρθωση του σφάλματος, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα τα σωστά δεδομένα, στη διεύθυνση e-mail office@aicuce.gr όχι αργότερα από τη λήξη περιόδου 24 ώρες από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας.

  • Η πρόσβαση για παραγγελία επιτρέπεται σε οποιονδήποτε πελάτη.
   Για δικαιολογημένους λόγους, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση του Πελάτη για να παραγγείλει ή/και σε ορισμένους από τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής, εάν θεωρεί ότι βάσει της συμπεριφοράς ή της δραστηριότητας του Πελάτη στον Ιστότοπο, οι ενέργειές του θα μπορούσαν να βλάψουν με οποιονδήποτε τρόπο τον Πωλητή.
  • Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να γίνει μέσω των διευθύνσεων που αναφέρονται στην ενότητα "Επικοινωνία" του Ιστότοπου. Ο Πωλητής έχει την ελευθερία να διαχειρίζεται τις πληροφορίες που λαμβάνονται χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογεί.
  • Σε περίπτωση ασυνήθιστα υψηλού όγκου κίνησης που προέρχεται από ένα δίκτυο Διαδικτύου, Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Πελάτες να εισάγουν χειροκίνητα τους κωδικούς επικύρωσης captcha, προκειμένου να προστατεύσουν τις πληροφορίες μέσα στον Ιστότοπο.
  • Ο Πωλητής μπορεί να δημοσιεύσει στον Ιστότοπο πληροφορίες σχετικά με Εμπορεύματα ή / και προωθήσεις που ασκούνται από αυτόν ή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος με το οποίο ο Πωλητής έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εντός του διαθέσιμου αποθέματος.
  • Σε περίπτωση διαδικτυακών πληρωμών, ο Πωλητής δεν είναι / δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν επιπλέον έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, τέλη μετατροπής νομίσματος που χρεώνονται από την εκδότρια τράπεζα για την κάρτα της εάν το νόμισμά του διαφέρει από EUR. Η ευθύνη για αυτήν την ενέργεια βαρύνει μόνο τον Πελάτη.
  • Όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των προϊόντων που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο (στατικές εικόνες/δυναμικές εικόνες/παρουσιάσεις πολυμέσων κ.λπ.) δεν αντιπροσωπεύει συμβατική υποχρέωση εκ μέρους του Πωλητή, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως παρουσίαση.
  • Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση του πελάτη σε καμπάνιες μάρκετινγκ (να μην τον συμπεριλάβει στην καμπάνια προώθησης και αφοσίωσης, να του επιτρέψει να παραγγείλει μόνο με προκαταβολή κ.λπ.) καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: η τοποθέτηση και άρνηση περισσότερο από 5 παραγγελίες στο σύστημα πληρωμής στην παράδοση, η ύπαρξη περισσότερων από 5 παραγγελίες που ακυρώθηκαν από τον Πελάτη χρησιμοποιώντας το κουμπί «Ακύρωση της παραγγελίας», η χρησιμοποίηση προκατειλημμένη γλώσσας, παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ., η πρόσβαση και η ύπαρξη του Λογαριασμού Πελάτη θα μπορούσε να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο τον Πωλητή. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή και δεν είναι απαραίτητο να ειδοποιήθει ο Πελάτης.

   

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
   • Ο διαχειριστής του ιστότοπου δηλώνει με δική του ευθύνη ότι όλοι οι χρησιμοποιημένοι πόροι (εικόνες προϊόντων, προδιαγραφές, βίντεο, κείμενο κ.λπ.) χρησιμοποιούνται με τη συγκατάθεση του κατασκευαστή, χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων.
   • Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, ο Πελάτης δηλώνει ότι συμφωνεί ότι ο Πωλητής είναι ο αποκλειστικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, φωτογραφιών, άρθρων, αποσπασμάτων κειμένου, εμπορικών σημάτων κ.λπ.
   • Με την ίδια έννοια, ο Πελάτης συμφωνεί να μην επηρεάσει και να παρέμβει με κανένα τρόπο στα στοιχεία ασφαλείας του ιστότοπου, με στοιχεία που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση, αντιγραφή περιεχομένου ή στοιχεία που ενισχύουν τα όρια χρήσης του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.

  Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, δημοσίευση, μεταφορά σε τρίτα μέρη, τροποποίηση ή / και άλλως αλλοίωση, χρήση, σύνδεση με, προβολή, συμπερίληψη οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο εκτός από το πρωτότυπο που προορίζεται από τον Πωλητή, η συμπερίληψη οποιουδήποτε περιεχομένου εκτός του ιστότοπου www.aicuce.gr, η αφαίρεση των σημείων που δηλώνουν τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας για το περιεχόμενο καθώς και τη συμμετοχή στη μεταφορά, πώληση, διανομή κάποιου υλικού που γίνεται με την αναπαραγωγή, τροποποίηση ή προβολή του περιεχομένου, εκτός από τη ρητή συγκατάθεση της εταιρείας.

  Κατά παρέκκλιση, ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει ή / και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, μόνο εάν δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις που περιέχονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

  • Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταδοθεί, να προβληθεί, για σκοπούς άλλους από αυτούς που επιτρέπονται ρητά και νόμιμα.. Η εξαγωγή οποιωνδήποτε πληροφοριών που ακολουθούνται από οποιαδήποτε εμπορική χρήση που υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του ιδιωτικού αντιγράφου που ρυθμίζεται από το νόμο ή για πώληση ή αδειοδότηση και χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αποτελεί παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων.
  • HYDROSYSTEMS και όλα τα προϊόντα που πωλούνται στον ιστότοπο, μαζί με τα λογότυπα που εμφανίζονται, είναι σήματα κατατεθέντα και απολαμβάνουν όλα τα προνόμια που παρέχει η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση χωρίς δικαίωμα αποτελεί παραχάραξη και προσελκύει την ευθύνη του ένοχου σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.
  • Το περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο προοίμιο, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε λογότυπα, στυλιζαρισμένες παραστάσεις, εμπορικά σύμβολα, φωτογραφίες, δυναμικές εικόνες, περιεχόμενο κειμένου ή / και πολυμέσων που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Πωλητή, του διατηρούνται όλα τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αυτήν την έννοια άμεσα ή έμμεσα (μέσω αδειών χρήσης ή / και δημοσίευσης).
  • Δεν επιτρέπεται στον Πελάτη να αντιγράφει, να διανέμει, να δημοσιεύει, να μεταβιβάζει σε τρίτους, να τροποποιεί ή / και να αλλοιώνει, να χρησιμοποιεί, να συνδέει, να εμφανίζει, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε οποιοδήποτε περιβάλλον εκτός από το πρωτότυπο που προορίζεται από τον Πωλητή, η συμπερίληψη οποιουδήποτε Περιεχομένου εκτός του Ιστότοπου, η αφαίρεση σημείων που υποδηλώνουν τα πνευματικά δικαιώματα του Πωλητή στο Περιεχόμενο και συμμετοχή στη μεταφορά, πώληση, διανομή υλικού που γίνεται με την αναπαραγωγή, τροποποίηση ή προβολή του Περιεχομένου, εκτός από τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή.
  • Οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο ο Πελάτης έχει ή / και αποκτά πρόσβαση με οποιονδήποτε τρόπο, υπόκειται στο Έγγραφο, εάν το Περιεχόμενο δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη και έγκυρη συμφωνία χρήσης που έχει συναφθεί μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη, και χωρίς καμία σιωπηρή ή ρητή εγγύηση από τον Πωλητή σε σχέση με αυτό το Περιεχόμενο.
  • Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει και / ή να χρησιμοποιήσει Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, μόνο εάν δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Εγγράφου.
  • Εάν ο Πωλητής παραχωρήσει στον Πελάτη το δικαίωμα χρήσης με τη μορφή που περιγράφεται σε ξεχωριστή συμφωνία χρήσης, ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, στο οποίο ο Πελάτης έχει ή αποκτά πρόσβαση ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, αυτό το δικαίωμα επεκτείνεται μόνο σε αυτό ή σε εκείνα τα περιεχόμενα που ορίζονται στο σύμβαση, μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου ύπαρξής του ή αυτών των περιεχομένων στον ιστότοπο ή της περιόδου που ορίζεται στη συμφωνία, σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους, εάν υπάρχουν και δεν αντιπροσωπεύουν συμβατική δέσμευση από τον Πωλητή για αυτόν τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος που έχει / αποκτά πρόσβαση σε αυτό μεταφερόμενο περιεχόμενο, prin orice mijloc si το οποίο μπορεί να είναι ή να βλάπτεται με οποιονδήποτε τρόπο ως αποτέλεσμα αυτού του περιεχομένου, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της συμφωνίας χρήστη.
  • Κανένα Περιεχόμενο που μεταδίδεται στον Πελάτη, με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας ή αποκτάται από αυτόν μέσω της πρόσβασης, της επίσκεψης ή / και της προβολής δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση εκ μέρους του Πωλητή ή / και του υπαλλήλου / αντιπροσώπου του που μεσολαβούσε στη μεταφορά Περιεχομένου, εάν υπάρχει σε σχέση με αυτό το περιεχόμενο.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που επιτρέπονται ρητά από το παρόν Έγγραφο ή τη συνοδευτική συμφωνία χρήσης, εάν υπάρχει..

   

  1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
   • Ο Πωλητής μπορεί να εκχωρήσει ή / και να αναθέσει υπεργολαβία σε τρίτους για Υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση της Παραγγελίας, με τις πληροφορίες του Πελάτη, χωρίς την ανάγκη της συγκατάθεσής του.

   

   

  1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
   • Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει Παραγγελίες στον Ιστότοπο, προσθέτοντας τα επιθυμητά Εμπορεύματα στο καλάθι αγορών, ακολουθώντας την ολοκλήρωση της Παραγγελίας πραγματοποιώντας την πληρωμή με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται ρητά. Μόλις προστεθεί στο καλάθι αγορών, ένα Εμπόρευμα είναι διαθέσιμο για αγορά εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα για αυτό. Η προσθήκη ενός προϊόν στο καλάθι αγορών, χωρίς την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν συνεπάγεται την καταχώριση μιας παραγγελίας, ούτε την αυτόματη κράτηση του προϊόντος.
   • Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν, απαραίτητα για τη διαδικασία αγοράς, είναι σωστά, πλήρη και αληθή κατά την ημερομηνία της παραγγελίας.
   • Με την πρόσβαση στον ιστότοπο www.aicuce.gr, ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, παρουσιάσεις πληροφοριών και άλλες επικοινωνίες που προσφέρονται ηλεκτρονικά από τον Πελάτη ικανοποιούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση να γίνονται γραπτώς αυτές οι επικοινωνίες. Ο πελάτης δηλώνει ότι κατανοεί ότι όλες οι επικοινωνίες θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   • Ζητείται από τον πελάτη να ελέγξει προσεκτικά τα προϊόντα και τις ποσότητες που εμφανίζονται στο καλάθι, που αντιπροσωπεύουν την τελική παραγγελία.
   • Μετά την επαλήθευση, ο Πελάτης πρέπει να πατήσει το κουμπί "Πληρωμή".
   • Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Πωλητή εξαρτάται από την πληρωμή από τον συγκριτή.
   • Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Πωλητής μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο / συμφωνημένο από τον Πωλητή, σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τον Πελάτη.
   • Η αποτελεσματική επιβεβαίωση της παραγγελίας εξαρτάται από την εγγραφή της πληρωμής στον λογαριασμό του Πωλητή. Υπό αυτήν την έννοια, η εγγραφή της πληρωμής στον λογαριασμό του Πωλητή θα επιβεβαιωθεί από τον τελευταίο στέλνοντας ένα e-mail στον Πελάτη.
   • Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί / ακυρώσει την Παραγγελία που υπέβαλε ο Πελάτης, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση που απευθύνεται στον Πελάτη, χωρίς καμία μεταγενέστερη υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους έναντι του άλλου ή χωρίς κανένα μέρος να μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από το άλλο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
    • μη αποδοχή από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του Πελάτη, της συναλλαγής, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής
    • ακύρωση της συναλλαγής από τον επεξεργαστή καρτών που έχει εγκριθεί από τον Πωλητή, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής
    • τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη / Πελάτη στον Ιστότοπο είναι ελλιπή ή / και λανθασμένα
    • το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
    • Παρουσιάστηκε σφάλμα σχετικά με την τιμή ή τις προδιαγραφές / περιγραφή του προϊόντος
    • Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των δεδομένων που έχουν εισαχθεί στη φόρμα παραγγελίας από τον Πελάτη κ.λπ.
   • Σε περίπτωση απόρριψης / ακύρωσης μιας παραγγελίας, ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί μέσω e-mail για τον λόγο της απόρριψης.
    • Εάν ο Πελάτης ζητήσει την απόσυρση από τη Σύμβαση εντός της νόμιμης διάρκειας υπαναχώρησης από τη σύμβαση, πρέπει επίσης να επιστρέψει τυχόν δώρα που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν η Παραγγελία πληρωθεί, ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον Πωλητή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές αυτής της σύμβασης. Τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή χρημάτων βαρύνουν τον Πελάτη. Το ποσό θα επιστραφεί στον λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.
   • Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί να επιστρέψει το ποσό, εν όλω ή εν μέρει, ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης του επιστρεφόμενου προϊόντος, οπότε θα ενημερώσει τον Πελάτη για τους λόγους της απόρριψης.
   • Εάν ένα Προϊόν που παραγγέλθηκε από τον Πελάτη δεν μπορεί να παραδοθεί από τον Πωλητή, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον Πελάτη για αυτό το γεγονός και θα επιστρέψει στον λογαριασμό του Πελάτη την αξία του Εμπορεύματος εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής έλαβε γνώση αυτού του γεγονότος ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πελάτης εξέφρασε ρητά την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Σύμβαση.
   • Για δικαιολογημένους λόγους, Hydrosystems ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο κάθε φορά, σε έναν ή περισσότερους πελάτες, για καλό λόγο.

   

  1. ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
   • Οι πληροφορίες κάθε είδους που παρέχονται από τον Πελάτη στον Πωλητή, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του Πωλητή.
   • Καμία δημόσια δήλωση, προώθηση, δελτίο τύπου ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποκάλυψης σε τρίτους δεν θα γίνει από τον Πελάτη σχετικά με την Παραγγελία / Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πωλητή.
   • Με τη μετάδοση πληροφοριών ή υλικού μέσω αυτού του ιστότοπου, δίνετε στον Πωλητή απεριόριστη και αμετάκλητη πρόσβαση σε αυτά, το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, εμφάνισης, τροποποίησης, μετάδοσης και διανομής τέτοιων υλικών ή πληροφοριών. Συμφωνείτε επίσης ότι ο Πωλητής μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιήσει, για δικό του συμφέρον, αυτές τις ιδέες, τις έννοιες, την know how ή τις τεχνικές που μας έχετε στείλει μέσω του Ιστότοπου.  Ο Πωλητής δεν θα υπόκειται σε υποχρεώσεις σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών που αποστέλλονται, εάν η ισχύουσα νομοθεσία δεν παρέχει άλλες προδιαγραφές ως προς αυτό.
   • Ο Πελάτης δεσμεύεται να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των τεχνικών δεδομένων και των κλινικών και επιστημονικών αποτελεσμάτων που ο Πωλητής διαθέτει για αυτόν, στη διαδικασία εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των συσκευών και τη σύσταση θεραπείας σε τρίτους.

   

  1. ΧΡΕΩΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
   • Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο aicuce.gr περιλαμβάνουν το T.V.A. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
    • Οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τις παραγγελίες για τις οποίες ο Πωλητής έστειλε στον Πελάτη την επιβεβαίωση αποστολής.
    • Η πληρωμή για παραγγελθέντα προϊόντα μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας κάρτες Visa, Mastercard σε σύστημα διαδικτυακής επεξεργασίας πληρωμών μέσω πύλης, και σε μετρητά μόνο με την παράδοση των εμπορευμάτων μέσω του ταχυμεταφορέα. Σε περίπτωση πληρωμής μετρητών, περιορίζονται στο ποσό των 1000 €. Κάθε παραγγελία που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1000 € μπορεί να πληρωθεί μόνο μέσω διαδικτύου.
    • Η παραγγελία ή ο τρόπος πληρωμής δεν μπορούν να τροποποιηθούν εάν ο Πελάτης επιλέξει την ηλεκτρονική πληρωμή της αντίστοιχης αξίας.
    • Στην περίπτωση Πελατών με αποδεδειγμένο ιστορικό απόρριψης / ακύρωσης παραγγελιών ή οι οποίοι, μέσω της δραστηριότητάς τους αντίθετα με την κανονική χρήση και καλή πίστη, τα Hydrosystems μπορούν να απορρίψουν το αίτημα για πληρωμή σε μετρητά κατά την παράδοση, ζητώντας προκαταβολή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα προκαταβολής.
    • Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και ο όρος πληρωμής καθορίζονται σε κάθε παραγγελία. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη τιμολόγιο για τα παραδοθέντα Εμπορεύματα, με την υποχρέωση του Πελάτη να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
   • Ο Πωλητής θα αποστείλει στον Πελάτη το τιμολόγιο που σχετίζεται με την Παραγγελία που περιέχει Εμπορεύματα και θα πουληθεί από τον Πωλητή, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, προσθέτοντας το τιμολόγιο στον Λογαριασμό του Πελάτη ή μέσω e-mail, στη διεύθυνση e-mail που αναφέρεται από τον Πελάτη.

   

  1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
   • HYDROSYSTEMS θα τερματίσει μονομερώς και θα ακυρώσει αυτόματα την παραγγελία που έθεσε ο Πελάτης, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη, χωρίς καμία μεταγενέστερη υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους έναντι του άλλου ή χωρίς κανένα μέρος να μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
    • μη αποδοχή από την εκδότρια τράπεζα της κάρτας του Πελάτη, της συναλλαγής, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής
    • ακύρωση της συναλλαγής από τον επεξεργαστή καρτών, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής
    • Τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη σχετικά με την παράδοση (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) στον ιστότοπο είναι ελλιπή ή λανθασμένα
    • Η δραστηριότητα του Πελάτη στον ιστότοπο μπορεί ή / και προκαλεί ζημιές οποιασδήποτε φύσης εις βάρος των Hydrosystems ή / και των συνεργατών της
    • Για άλλους αντικειμενικούς λόγους.
   • Εάν ο Πελάτης παραιτηθεί από μια παραγγελία με πληρωμή που έχει γίνει εκ των προτέρων, μέσω επιβεβαιωμένης τραπεζικής μεταφοράς ή μέσω διαδικτυακής λύσης πληρωμής μέσω κάρτας και στην οποία η τράπεζα που εκδίδει την κάρτα του Πελάτη έχει εγκρίνει την τραπεζική συναλλαγή, το ποσό αυτό θα επιστραφεί από την HYDROSYSTEMS σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση αυτού του γεγονότος.
   • σε περίπτωση καταγγελίας ή, ανάλογα με την περίπτωση, τερματισμού της σύμβασης λόγω σφάλματος HYDROSYSTEMS, εάν ο Πελάτης πραγματοποίησε την πληρωμή εκ των προτέρων, με επιβεβαιωμένη τραπεζική μεταφορά ή μέσω διαδικτυακής λύσης πληρωμής με κάρτα και στην οποία η τράπεζα έκδοσης της κάρτας του πελάτη ενέκρινε την τραπεζική συναλλαγή, το ποσό αυτό θα επιστρέφεται εντός 14 ημερών από τη στιγμή της καταγγελίας της σύμβασης.
   • Εάν ορισμένα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη μέσω παραγγελίας που πραγματοποιήθηκε με πληρωμή εκ των προτέρων (μέσω επιβεβαιωμένης τραπεζικής μεταφοράς ή μέσω διαδικτυακής λύσης πληρωμής μέσω κάρτας) δεν είναι πλέον διαθέσιμα σε απόθεμα για λόγους πέραν των HYDROSYSTEMS, το τελευταίο θα ενημερώσει τον πελάτη για αυτό το γεγονός μόλις γνωρίζει τη μη διαθεσιμότητα και θα διατάξει την επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί εκ των προτέρων εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση του πελάτη.

   

  1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
   • Η παραγγελία μιας παραγγελίας θα πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών για τις παραγγελίες που υποβλήθηκαν στο χρονικό διάστημα 0,00-15,00 ή εντός 48 ωρών για τις παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα 15.01-23.59.
   • Ο όρος παράδοσης μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τις καθυστερήσεις που προκαλούνται από την εταιρεία ταχυμεταφορών.
   • Ο Πωλητής θα διασφαλίσει τη σωστή συσκευασία των Εμπορεύματων και θα διασφαλίσει τη διαβίβαση των συνοδευτικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού εγγύησης.
   • Το προϊόν θα συσκευαστεί σε κουτιά από χαρτόνι. Για προϊόντα που δεν μπορούν να συσκευαστούν σε κουτιά λόγω του σχήματος ή του μεγέθους τους, θα συσκευάζονται σε πλαστική συσκευασία.
   • Ο πωλητής θα επιδείξει εύλογη επιμέλεια για να διασφαλίσει την ασφάλεια της διατήρησης της ποιότητας του προϊόντος κατά τη μεταφορά.
   • Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος που σχετίζεται με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη για το γεγονός αυτό το συντομότερο δυνατό, μέσω email ή τηλεφώνου, στον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται από τον Πελάτη.
   • Ο πελάτης θα μπορεί να παρακολουθεί την κατάσταση της παραγγελίας του μέσω του λογαριασμού του.
   • Ο αρχικός χρόνος παράδοσης μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ τουλάχιστον 5 και 7 ημερών, ανάλογα με τη διεύθυνση παράδοσης.
   • Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να αλλάξει τη διεύθυνση παράδοσης, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον πωλητή για αυτό το γεγονός πριν αποστείλει την παραγγελία. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση του προϊόντος για αυτόν τον λόγο απαλλάσσει τον Πωλητή από οποιαδήποτε ευθύνη.
   • Εάν ο Πελάτης / οποιοδήποτε άλλο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη λήψη των πακέτων δεν βρεθεί στη διεύθυνση την ημέρα παράδοσης, η διαδικασία παράδοσης θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα, μετά την οποία το πακέτο θα επιστραφεί στον Πωλητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πωλητής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος.
   • Κατά την παραλαβή των προϊόντων, ο Πελάτης πρέπει πάντα να ελέγχει ότι αντιστοιχούν στην παραγγελία του όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα και να στείλει ένα email επιβεβαίωσης στον Πωλητή.
   • Εάν κατά την παραλαβή των προϊόντων, δεν αντιστοιχούν στην ποιότητα και την ποσότητα, ο Πελάτης θα αναγνωρίσει οποιαδήποτε αναφορά / ειδοποίηση / παράπονο σχετικά με την κατάσταση / τα χαρακτηριστικά / τη μέθοδο παράδοσης του παραληφθέντος προϊόντος μπορεί να γίνει εντός το πολύ 12 ώρες μετά την παραλαβή του δέματος, μέσω email στο office@aicuce.gr ή τηλεφωνικά στο +30 697 189 0650, την ίδια ημέρα.
   • Μετά τη λήξη των παραπάνω όρων, καμία αναφορά / ειδοποίηση / παράπονο δεν θα γίνει αποδεκτή. Ο Πωλητής θα απαντήσει εγγράφως στον Πελάτη μέσω διεύθυνσης email.
   • Μετά την αξιολόγηση και αποδοχή του παραπόνου από τον Πωλητή, θα αντικαταστήσει το Εμπόρευμα εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών, με το κόστος μεταφοράς να βαρύνει τον Πωλητή.

  Εάν το προϊόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί, ο Πελάτης θα είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ αποζημίωσης του πακέτου για επισκευές, με έξοδα του πωλητή ή επιστροφής του πακέτου με δυνατότητα υποβολής άλλης παραγγελίας, εντός του ορίου τιμής της πρώτης παραγγελίας, σε βάρος του πωλητή.

  • Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα των δεδομένων παράδοσης: τη διεύθυνση παράδοσης, αντίστοιχα τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου. Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα σφαλμάτων μετάδοσης από τον Πελάτη.
  • Η παράδοση θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν λαμβάνεται υπογραφή παραλαβής των προϊόντων, στη διεύθυνση παράδοσης που έχει συμφωνηθεί ή / και κοινοποιηθεί από τον Πελάτη.
  • Μετά τη λήξη μιας προθεσμίας 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να παραδοθεί η παραγγελία, αλλά χωρίς να έχει παραδοθεί, για λόγους που δεν αποδίδονται στον Πωλητή, η παραγγελία θα ακυρωθεί, και η σύμβαση θα θεωρηθεί καταγγελθείσα. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο Πωλητής θα επιστρέψει στον Πελάτη την τιμή που του πληρώθηκε για τα αντίστοιχα προϊόντα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τερματισμού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αφαιρεί από την τιμή που καταβάλλει ο Πελάτης όλα τα έξοδα παράδοσης και τα έξοδα που προκύπτουν από τη λύση της σύμβασης.
  • Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερήσει ή να ακυρώσει τις παραδόσεις των παραγγελθέντων προϊόντων εάν δεν μπορεί να τιμηθεί για λόγους πέρα από τον έλεγχό του, οι οποίοι περιλαμβάνουν: κυβερνητικές ενέργειες, ανωτέρα βία, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, διαμαρτυρίες, ταραχές, αστικές αναταραχές, πυρκαγιές, εκρήξεις, πλημμύρες, επιδημίες, απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και παρόμοια.

   

   

  1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
   • Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τον ιστότοπο aicuce.ro επωφελούνται από τους όρους εγγύησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εμπορικές πολιτικές των παραγωγών. Τα προϊόντα είναι καινούργια, στην αρχική συσκευασία και προέρχονται από πηγές εγκεκριμένες από κάθε κατασκευαστή.
   • Η εγγύηση αποδεικνύεται βάσει του τιμολογίου αγοράς ή της φορολογικής απόδειξης και για τα προϊόντα που πωλούνται συνοδευόμενα από το πιστοποιητικό εγγύησης, η απόδειξη γίνεται με το σωστά συμπληρωμένο πιστοποιητικό εγγύησης, συνοδευόμενο από τη φορολογική απόδειξη ή / και το τιμολόγιο. Η απώλεια του τιμολογίου ή / και η φορολογική απόδειξη συνεπάγεται την απώλεια της εγγύησης.
   • Για προϊόντα που συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγγύησης, αναφέρονται οι όροι για τη χορήγηση της εγγύησης. Για προϊόντα που πωλούνται χωρίς πιστοποιητικό εγγύησης, η εγγύηση δεν χορηγείται εάν έχουν υποστεί ζημιά λόγω χειρισμού, κρούσης, ακατάλληλης χρήσης, ακατάλληλης αποθήκευσης, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιάς ή ειδικών περιπτώσεων όπου το ελάττωμα διαπιστώνεται ότι δεν οφείλεται στη διαδικασία κατασκευής ή συσκευασίας.
   • Εάν ένα προϊόν είναι ελαττωματικό εντός 48 ωρών από την αγορά, ο δικαιούχος μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα νέο, εάν αποδείξει τον χρόνο που έχει παρέλθει από την αγορά με τιμολόγιο ή / και απόδειξη φόρου.
   • Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετίζεται με προϊόντα, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου +30 697 189 0650 ή στη διεύθυνση e-mail aicuce.gr. Εντός 24 ωρών το πολύ μετά την ειδοποίηση, θα επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπο HYDROSYSTEMS για να προσδιορίσετε τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.
   • Εάν επιλέξετε την επισκευή ενός προϊόντος, η μέγιστη διάρκεια στην οποία η εταιρεία μας αναλαμβάνει να ελέγξει και να πραγματοποιήσει την επισκευή του προϊόντος, είναι 15 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή που το προϊόν φτάνει στην αποθήκη μας. Η εγγύηση του προϊόντος παρατείνεται με την περίοδο κατά την οποία αποθηκεύτηκε στην αποθήκη για επισκευή, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος αποδεικνύει την περίοδο με βάση την έκθεση που εξέδωσε η εταιρεία μας μετά την επισκευή. Εάν ένα προϊόν δεν μπορεί να επισκευαστεί, θα αντικατασταθεί με ένα νέο, ωστόσο, η περίοδος εγγύησης για το νέο προϊόν θα είναι ίση με την υπόλοιπη περίοδο εγγύησης για το αντικατασταθέν προϊόν.
   • 7. Σε περίπτωση πιστοποιητικών εγγύησης που εκδίδονται από τον κατασκευαστή, το ελαττωματικό αγαθό κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα αναφέρεται στον Πωλητή στο office@aicuce.gr.
    • Το ελαττωματικό αγαθό θα αντικατασταθεί εντός τουλάχιστον 10 ημερών από την ημερομηνία εύρεσης του ελαττώματος από έναν εκπρόσωπο του Πωλητή, με κόστος του τελευταίου. Εάν διαπιστωθεί ότι το αγαθό δεν είναι ελαττωματικό ή δεν απαιτεί παρεμβάσεις σέρβις, το κόστος που βαρύνει τον Πωλητή για αυτήν την παρέμβαση θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τον Πελάτη. Η απόδειξη των εξόδων θα πραγματοποιηθεί με δικαιολογητικά και το ποσό θα καταβληθεί επιτόπου ή εντός 10 (δέκα) ημερών κατ 'ανώτατο όριο από την ημερομηνία παρέμβασης.
   • Η έλλειψη του πιστοποιητικού εγγύησης των αγαθών πρέπει να επισημαίνεται το πολύ 48 (σαράντα οκτώ) ώρες από την παραλαβή των προϊόντων στο office@aicuce.gr. Τυχόν μεταγενέστερη ειδοποίηση δεν θα ληφθεί υπόψη.

   

  1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
   • Η ολοκλήρωση των παραγγελιών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων προϊόντων σε απόθεμα. Υπό αυτήν την έννοια, εάν προκύψουν δυσκολίες εφοδιασμού ή εάν ένα από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμο, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τον Πελάτη για αυτήν την κατάσταση εντός 3 (τριών) ημερών, μέσω email στην κοινοποιημένη διεύθυνση.
   • Εάν διαπιστωθεί έλλειψη προϊόντος, η περίοδος παράδοσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 (δέκα) ημέρες.
   • Εάν το αγαθό δεν παραδίδεται εντός της παρατεταμένης περιόδου παράδοσης υπό τους όρους της τέχνης 14.2 και ο Πελάτης δεν επιθυμεί να διατηρήσει την παραγγελία μετά από αυτήν την ημερομηνία, ο Πωλητής θα επιστρέψει τα ποσά που πληρώθηκαν από τον Πελάτη, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόθεσης του Πελάτη να ακυρώσει την παραγγελία.

   

  1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Η ιδιοκτησία των Εμπορεύματων θα μεταβιβάζεται κατά τη στιγμή της πληρωμής από τον Πελάτη. Το προϊόν θα παραδοθεί στην τοποθεσία που αναφέρεται στην Παραγγελία, ασφαλισμένη από τον Πωλητή, ανεξάρτητα από την αξία της παραγγελίας.

   

  1. ΕΥΘΥΝΗ
   • Όσον αφορά την αποστολή, τη μεταφορά και την παράδοση των προϊόντων, ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για καταστάσεις πέρα από τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό: εμπόδια ανωτέρας βίας, πόλεμοι, τρομοκρατικές ενέργειες, διαμαρτυρίες, ταραχές, αστικές αναταραχές, πυρκαγιές, εκρήξεις, πλημμύρες, επιδημίες, απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και παρόμοια.
   • Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για σφάλματα λογισμικού που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία παράδοσης.
   • Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες οποιουδήποτε είδους που ενδέχεται να υποστεί ο Πελάτης ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του Πωλητή βάσει της Παραγγελίας και για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση των Προϊόντων μετά την παράδοση και ειδικά για την απώλεια τους.
   • Ο Πωλητής δεν θα ευθύνεται εάν οι υπεργολάβοι ή / και οι συνεργάτες του οποιουδήποτε είδους εμπλέκονται στην εκτέλεση της παραγγελίας δεν εκπληρώνουν καμία από τις συμβατικές υποχρεώσεις.
   • Με τη δημιουργία και χρήση του Λογαριασμού, ο Πελάτης / Χρήστης / Πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων του Λογαριασμού (χρήστης και κωδικός πρόσβασης) και για τη διαχείριση της πρόσβασης στον Λογαριασμό και, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υπεύθυνος για τη δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού του. 
   • Με τη δημιουργία του Λογαριασμού ή / και τη χρήση του Περιεχομένου ή / και την πραγματοποίηση των Παραγγελιών, ο Πελάτης / Χρήστης / Πελάτης αποδέχεται ρητά και κατηγορηματικά τους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου στην τελευταία ενημερωμένη έκδοση που κοινοποιείται στον Ιστότοπο, που υπήρχαν κατά τη δημιουργία του λογαριασμού. ή / και τη χρήση του περιεχομένου ή / και την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας.
   • Μετά τη δημιουργία του Λογαριασμού, η χρήση του Περιεχομένου ισοδυναμεί με αποδοχή των αλλαγών που έγιναν στους Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου ή / και στις ενημερωμένες εκδόσεις των Όρων και Προϋποθέσεων του Ιστότοπου.
   • Οι Όροι και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή από τον Πωλητή, οι οποίοι είναι αντίθετοι στους Πελάτες από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ιστότοπο. Η αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων της Ιστοσελίδας επιβεβαιώνεται επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου στον Ιστότοπο ή / και στέλνοντας την Παραγγελία ή / και πραγματοποιώντας μια online πληρωμή.
   • Η πολιτική του ιστότοπου πρέπει να λαμβάνεται ως τέτοια, χωρίς όρους, δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους σχετικά με τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε κειμένου, γραφικών, διαφημίσεων, συνδέσμων ή άλλων στοιχείων). Κατά συνέπεια, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Πωλητής αποκλείει όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των όρων που προβλέπονται από το νόμο εντός ικανοποιητικών ορίων. Επίσης, ο Πωλητής δεν προσφέρει καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο ιών σε αυτόν τον ιστότοπο. Επομένως, όλες οι υποχρεώσεις εγγύησης και ευθύνης θα μειωθούν σύμφωνα με το μέγιστο επιτρεπόμενο νόμιμο όριο.

   

   

  1. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
   • Τα προϊόντα που αγοράστηκαν από απόσταση μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με το GEO 34/2014. Μπορούν να επιστραφούν, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή, στην αρχική συσκευασία και στην ίδια κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, χωρίς κυρώσεις και χωρίς να επικαλεστούν κανένα λόγο. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται με έξοδα του πελάτη.
   • Η ισοδύναμη αξία των παραγγελθέντων προϊόντων θα επιστραφεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της γραπτής λήξης της σύμβασης από τον καταναλωτή. Το ποσό επιστροφής δεν περιλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς. Προϊόντα που εμφανίζουν φυσικές αλλαγές, προσκρούσεις, θραύσματα, γρατσουνιές, σοκ ή άλλα σημάδια φθοράς δεν γίνονται δεκτά για επιστροφή.
   • Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας μπορούν να επιστραφούν χωρίς τη συμμετοχή πρόσθετων δαπανών από τον πελάτη, μετά από γραπτή ειδοποίηση που προσδιορίζει τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της ισοδύναμης αξίας του προϊόντος ή την αντικατάσταση με ένα συμβατό.
   • Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν μόνο στη συσκευασία με την οποία στάλθηκαν και μαζί με όλα τα έγγραφα (εγχειρίδιο χρήστη, τιμολόγιο, εγγύηση).
   • Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση της HYDROSYSTEMS S.R.L. και υπό τους όρους που έχουν συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή προϊόντων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Δεν έχετε κοινοποιήσει στην HYDROSYSTEMS S.R.L., εντός του νομικού όρου, την πρόθεση επιστροφής των προϊόντων
  • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα έχουν κατεστραμμένη συσκευασία
  • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι κατεστραμμένα, ελαττωματικά ή εμφανίζουν σημάδια φθοράς
  • Τα επιστρεφόμενα προϊόντα υπέστησαν ζημιά κατά τη μεταφορά. Η διασφάλιση της ακεραιότητας των επιστρεφόμενων προϊόντων κατά τη μεταφορά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πελάτη
   • HYDROSYSTEMS S.R.L. ενδέχεται να χρεώσει επιπλέον χρεώσεις για την επιστροφή χρησιμοποιημένων, κατεστραμμένων, μη συσκευασμένων προϊόντων κ.λπ., για την επιστροφή τους στην αρχική τους κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει τιμή μεταξύ 0 και 50% της αρχικής αξίας του προϊόντος.
   • Το κόστος μεταφοράς των προαναφερόμενων προϊόντων είναι ευθύνη του πελάτη.
   • Για να ζητήσετε τη συγκατάθεση επιστροφής, συμπληρώστε τη φόρμα εδώ (σύνδεσμος προς τη σελίδα "Εγγυήσεις και Eπιστροφές").

   

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
   • Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερών για να υπαναχωρήσει από εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικής σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσει την απόφαση ανάκλησης και χωρίς να επιβαρυνθούν άλλα έξοδα από αυτά που προβλέπονται ρητά από το νόμο: το κόστος παράδοσης των προϊόντων, εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει άλλη παράδοση εάν το τυπικό που προσφέρει ο πωλητής · το κόστος επιστροφής των προϊόντων, το κόστος της μείωσης της αξίας των προϊόντων, που προκύπτει από τον χειρισμό τους.
   • Η περίοδος υπαναχώρησης είναι 14 ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον Πελάτη.
   • Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση, χρησιμοποιώντας μια σαφή δήλωση.
   • Υπό αυτήν την έννοια, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Hydrosystems S.R.L σχετικά με την απόσυρση από τη σύμβαση, με τους ακόλουθους τρόπους:
    • πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης στον αριθμό τηλεφώνου +30 697 189 0650 ακολουθούμενο από την αποστολή e-mail σχετικά με αυτό, σύμφωνα με το παρακάτω σημείο
    • αποστολή email στο office@aicuce.gr
    • συμπληρώνοντας το έντυπο ανάληψης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος εγγράφου. Η φόρμα θα εκτυπωθεί, συμπληρωθεί, υπογραφεί, σαρωθεί και θα σταλεί ηλεκτρονικά στο office@aicuce.gr. Ωστόσο, η χρήση του δεν είναι υποχρεωτική.
    • Για να συμμορφωθείτε με την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.
   • Σε περίπτωση απόσυρσης από το παρόν Συμφωνητικό, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβατε από εσάς, εξαιρουμένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας κοινοποιήσατε την απόφασή σας. να αποσυρθεί από την παρούσα συμφωνία.
   • Θα επιστρέψουμε τα ποσά σας χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με τυχόν χρεώσεις ως αποτέλεσμα αυτής της επιστροφής χρημάτων.
   • Παρά τα προαναφερθέντα, ενδέχεται να αναβάλουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα εμπορεύματα πίσω ή μέχρι να παράσχετε αποδείξεις ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι πρώτο.
   • Θα στείλετε πίσω ή θα παραδώσετε τα προϊόντα ή θα τα παραδώσετε σε οποιοδήποτε από τα σημεία εργασίας ή συλλογής της Hydrosystems S.R.L. από το Βουκουρέστι ή το Petrosani ή στον ταχυμεταφορέα που μας έστειλε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών το πολύ από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόσυρση από τη παρόν Σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα αγαθά πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.
  2. Η μη συμμόρφωση με την περίοδο των 14 ημερών απαλλάσσει τον Πωλητή από οποιαδήποτε ευθύνη και το συμβόλαιο συνεχίζει να ισχύει.

   

  1. FORTA MAJORA
   • Κανένα μέρος δεν φέρει ευθύνη για μη εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων εάν η αποτυχία εκτέλεσης εγκαίρως ή / και σωστά, εν όλω ή εν μέρει, οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας. Η ανωτέρα βία είναι το απρόβλεπτο γεγονός, πέρα από τον έλεγχο των μερών και το οποίο δεν μπορεί να αποφευχθεί.
   • Εάν εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την ημερομηνία της εμφάνισής του, το αντίστοιχο συμβάν δεν σταματήσει, κάθε μέρος θα έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει το άλλο μέρος για την πλήρη καταγγελία της Σύμβασης χωρίς κανένα από αυτά να μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο.

   

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
   • Οι σκοποί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από έναν Πελάτη που εξετάζονται και παρακολουθούνται είναι οι ακόλουθοι:
    • επεξεργασία παραγγελιών και επιστροφών
    • διατήρηση της σχέσης με τους συμβατικούς εταίρους για λογιστικούς σκοπούς
    • βελτιστοποίηση της δραστηριότητας μάρκετινγκ (πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, προωθητικές προσφορές ή συνδρομή σε ενημερωτικά δελτία)
    • επίλυση αιτημάτων σχετικά με την εκτέλεση μιας παραγγελίας
    • επικοινωνίες μάρκετινγκ
    • διαχείριση λογαριασμού εντός της διαδικτυακής πλατφόρμας
    • στατιστικούς σκοπούς
    • feedbacks που παρέχονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
   • Κατά γενικό κανόνα, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ μόνο με τη συγκατάθεσή σας και χρησιμοποιώντας κανάλια επικοινωνίας (email, sms, κ.λπ.) που υποδείξατε κατά τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτές τις προϋποθέσεις, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη συγκατάθεσή σας που εκφράζεται για σκοπούς μάρκετινγκ μέχρι την απόσυρσή της, υπάρχει η πιθανότητα ανάκλησης αυτού του τύπου συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.

   

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
   • Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στη Ρουμανική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη θα διευθετούνται φιλικά ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, οι διαφορές θα επιλύονται από τα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια στην έδρα του Πωλητή.
   • Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 σχετικά με τη διαδικτυακή διευθέτηση διαφορών καταναλωτών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και οδηγία 2009/22 / ΕΚ, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της εξωδικαστικής επίλυσης πιθανών διαφορών, χρησιμοποιώντας την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών (πλατφόρμα SOL), ψηφιακό εργαλείο που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση ανεξάρτητου, αμερόληπτου, διαφανούς, αποτελεσματικού, γρήγορου και δίκαιου, εξωδικαστικού διακανονισμού, διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή που διαμένει στην Ένωση και εμπόρου εγκατεστημένου στην Ένωση. Υπό αυτήν την έννοια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος σύνδεσμος για την πλατφόρμα SOL: ODR.

   

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΗΗΕ)
   • Ο πωλητής υποχρεούται να συμπεριφέρεται υπεύθυνα προς το περιβάλλον, διασφαλίζοντας στους Πελάτες ότι καταβάλλουμε κάθε μέρα προσπάθειες για την εκπλήρωση των σκοπών και των διατάξεων της Οδηγίας 2012/19 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Έτσι, εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ενδέχεται να περιέχουν ουσίες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία εάν δεν συλλέγονται ξεχωριστά.
   • Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 2012/19 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ):
    • Οι πελάτες έχουν την υποχρέωση να μην απορρίπτουν τα ΑΗΗΕ ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα και να συλλέγουν αυτά τα ΑΗΗΕ ξεχωριστά
    • η συλλογή αυτών των αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί μέσω της δημόσιας υπηρεσίας συλλογής ΑΗΗΕ, μέσω κέντρων συλλογής που οργανώνονται από οικονομικούς φορείς εξουσιοδοτημένους για τη συλλογή ΑΗΗΕ.
   • Το σύμβολο που υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός υπόκειται σε ξεχωριστή συλλογή αντιπροσωπεύει έναν τροχοφόρο κάδο διασταυρωμένο με σταυρό, που αντιπροσωπεύει ένα εικονίδιο που υποδηλώνει ότι τα ΑΗΗΕ δεν πρέπει να αναμιγνύονται με οικιακά απορρίμματα και ότι υπόκεινται σε ξεχωριστή συλλογή..

   

  1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
   • HYDROSYSTEMS S.R.L. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές τις διατάξεις, καθώς και οποιεσδήποτε αλλαγές στον ιστότοπο / δομή / υπηρεσία του καθώς και σε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στον Πελάτη
   • Εντός των διατάξεων των Όρων και Προϋποθέσεων, HYDROSYSTEMS S.R.L. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη στον ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων λόγω αλλαγών, ρυθμίσεων κ.λπ., τα οποία δεν γίνονται από τον διαχειριστή του ιστότοπου.
   • HYDROSYSTEMS S.R.L. διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει διαφημιστικά πανό οποιουδήποτε είδους ή / και συνδέσμους σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστότοπου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   

  1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήσεις, ερωτήσεις, αιτήματα για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του ιστότοπου office@aicuce.gr, τους Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση από την HYDROSYSTEMS SRL, σας διαβεβαιώνουμε για ολόκληρη τη διαθεσιμότητα μέσω τηλεφώνου στο +30 697 189 0650 μεταξύ 8-17, καθώς και μέσω e-mail στο office@aicuce.gr